TEDxBangKhunThian Countdown บางขุนเทียน Countdown สิ่งแวดล้อม
Read More

TEDx Countdown ที่บางขุนเทียน

TEDxBangKhunThian Countdown 2023 ผมจัดเป็นปีแรกเกี่ยวกับ Event ประเภท Countdown ที่ได้รับลิขสิทธ์มาจาก TED เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา Climate Change และ สิ่งแวดล้อมวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าไอเดียของมันคืออะไรครับ
Read More
สิ่งแวดล้อม Environmental
Read More

สิ่งแวดล้อม เราใส่ใจกับมันแค่ไหน

สิ่งแวดล้อม เราใส่ใจกับมันแค่ไหน หลาย ๆ คนให้ความสำคัญ รวมทั้งผู้นำระดับโลกต่างก็บอกว่ามันสำคัญ แต่จริง ๆ แล้วเราให้ความสำคัญกับมันจริงหรือ
Read More
SDGs UNDP
Read More

SDGs เป้าหมายแห่งสหประชาชาติ กับการทำธุรกิจ

SDGs เป้าหมายแห่งสหประชาชาติ กับการทำธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันเราจะได้ยินศัพท์ใหม่ ๆ เต็มไปหมด ตั้งแต่ BCG, ESG, CSV, PPP ซึ่งล้วนแล้วแต่ทำให้เราใส่ใจต่อสังคมมากยิ่งขึ้น แล้วมาดูกันว่า SDGs หรือ เป้าหมายความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ จะสัมพันธ์กับการทำธุรกิจเราได้อย่างไร และทำไมเราต้องใส่ใจเรื่องนี้
Read More