Softpower แห่ง อเมริกา รีวิวหนังสือ A Promised Land karnnikro.com
Read More

Softpower แห่ง อเมริกา | รีวิวหนังสือ A Promised Land

softpower america รีวิวหนังสือ A Promised Land ของ บารัค โอบามา ซึ่งเป็นหนังสือที่ผมกระเหี้ยนกระหือรือที่จะอ่านตอนที่หนังสือออกมาฉบับไม่แปลไทย
Read More
การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการประชุมสภา และคณะกรรมาธิการเรื่องขยะ Karnnikro
Read More

การมีส่วนร่วมของประชาชน กับการประชุมครั้งสุดท้ายในรัฐสภา

การมีส่วนร่วมของประชาชน : ประชุมสภาในฐานะที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการคณะพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ของผมนั้นได้เข้าร่วมแบบพยายามทำประโยชน์ให้กับประเทศมากที่สุด แต่ว่าคาดหวังกับมันมากกว่านี้ในอนาคต หากมีโอกาสได้เข้ามาทำงานอีก
Read More