1303 สังหาริมทรัพย์ แพ่งและพาณิชย์สิทธิดีกว่า
Read More

1303 สังหาริมทรัพย์ชิ้นเดียวกันใครมีสิทธิดีสุด

1303 สังหาริมทรัพย์ชิ้นเดียวกันใครมีสิทธิดีที่สุดในการ ถือเอาเป็นของตน อันนี้ก็จะมีประเด็นเวลาที่ซื้อของชิ้นเดียวกันในหลาย ๆ คน ต่างฝ่ายต่างอ้างว่าตนมี
Read More
Softpower แห่ง อเมริกา รีวิวหนังสือ A Promised Land karnnikro.com
Read More

Softpower แห่ง อเมริกา | รีวิวหนังสือ A Promised Land

softpower america รีวิวหนังสือ A Promised Land ของ บารัค โอบามา ซึ่งเป็นหนังสือที่ผมกระเหี้ยนกระหือรือที่จะอ่านตอนที่หนังสือออกมาฉบับไม่แปลไทย
Read More