SDGs UNDP
Read More

SDGs เป้าหมายแห่งสหประชาชาติ กับการทำธุรกิจ

SDGs เป้าหมายแห่งสหประชาชาติ กับการทำธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันเราจะได้ยินศัพท์ใหม่ ๆ เต็มไปหมด ตั้งแต่ BCG, ESG, CSV, PPP ซึ่งล้วนแล้วแต่ทำให้เราใส่ใจต่อสังคมมากยิ่งขึ้น แล้วมาดูกันว่า SDGs หรือ เป้าหมายความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ จะสัมพันธ์กับการทำธุรกิจเราได้อย่างไร และทำไมเราต้องใส่ใจเรื่องนี้
Read More
การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการประชุมสภา และคณะกรรมาธิการเรื่องขยะ Karnnikro
Read More

การมีส่วนร่วมของประชาชน กับการประชุมครั้งสุดท้ายในรัฐสภา

การมีส่วนร่วมของประชาชน : ประชุมสภาในฐานะที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการคณะพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ของผมนั้นได้เข้าร่วมแบบพยายามทำประโยชน์ให้กับประเทศมากที่สุด แต่ว่าคาดหวังกับมันมากกว่านี้ในอนาคต หากมีโอกาสได้เข้ามาทำงานอีก
Read More